Ξεblogare


Αρχική Διαγωνισμός Έπαθλα Εκδηλώσεις F.A.Q. Όροι Συμμετοχής Επικοινωνία

Επιτροπή αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολόγησης του μαθητικού διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε» θα δημιουργηθεί για να αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές (blogs) και στο τέλος να επιλέξει από αυτές τις καλύτερες που θα βραβευθούν με τα έπαθλα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή αξιολόγησης θα έχει 5 μέλη και θα αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και στην αξιολόγηση ιστοσελίδων.

Τρόπος αξιολόγησης

Αρχικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει όλα τα blogs ως προς τα βασικά ζητούμενα, που σου περιγράψαμε στο Πώς δηλώνω συμμετοχή; όπως για παράδειγμα, αν έχεις καλύψει και τα 4 θέματα του περιεχομένου, αν έχεις δηλώσει σωστά και όλα τα προσωπικά σου στοιχεία, αν έχουν στείλει οι γονείς/ κηδεμόνες σου την υπεύθυνη δήλωση γονέα, κλπ. Μετά, η Επιτροπή θα «επισκεφθεί» ένα - ένα όλα τα blogs (συμμετοχές), θα τα μελετήσει και θα τα αξιολογήσει με βάση τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, με σκοπό να διαλέξει τα 10 καλύτερα ανά κατηγορία (10 Δημοτικού, 10 Γυμνασίου, 10 Λυκείου) που θα «περάσουν» στην τελική φάση αξιολόγησης. Στην τελική φάση αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαλέξει και πάλι με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης, 2 blogs, το 1ο και 2ο καλύτερο σε κάθε κατηγορία (2 Δημοτικού, 2 Γυμνασίου και 2 Λυκείου), σαν τα τελικά νικητήρια blogs. Αυτά τα 6 συνολικά νικητήρια blogs και όλοι οι μαθητές που τα δημιούργησαν θα βραβευθούν με τα Έπαθλα του διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε».

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αφού αν τα καταλάβεις θα μπορέσεις να φτιάξεις το blog σου με τρόπο, που να σου δίνει περισσότερες πιθανότητες να είσαι εσύ ο νικητής του διαγωνισμού «Ξεμπλόγκαρε»!
Tα πιο σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης σύντομα είναι :

1. να «βάλεις» στο blog σου και τα 4 θέματα που σου ζητά ο διαγωνισμός, δηλαδή ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ, Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ / ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (αν δεν το κάνεις το blog σου δεν θα διαγωνιστεί!!)
2. το πλούσιο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο περιεχόμενο σε κάθε θέμα. Θα πρέπει να προσέξεις ούτως ώστε το περιεχόμενο που χρησιμοποιείς να μην είναι με κανένα τρόπο προσβλητικό προς τους άλλους, γιατί όχι μόνον κινδυνεύεις να ακυρωθείς, αλλά μπορεί και να τιμωρηθείς γι'αυτό.
3. η σωστή, οργανωμένη, κατανοητή και χωρίς λάθη γραφή.
4. η ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη σχεδίαση του blog σου με χρώματα, γράμματα και φυσικά η σωστή λειτουργία του (πολύ απλά, να μπορεί κάποιος εύκολα να «μπει» και να το «ψάξει» χωρίς τεχνικά προβλήματα)
5. η πρωτοτυπία, δηλαδή το blog σου να είναι διαφορετικό και να μην θυμίζει κάποιο άλλο. Αν οι διοργανωτές ανακαλύψουν ότι έχεις αντιγράψει το έργο κάποιου άλλου θα αποκλεισθείς από τον διαγωνισμό.
6. η χρήση εικόνων, φωτογραφιών, ήχων, βίντεο, γραφικών, παιχνιδιών, που θα κάνουν το blog σου ακόμα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό.
7. το χρήσιμο και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους άλλους μαθητές που θα «μπουν» στο blog σου (δηλαδή να μπορούν οι άλλοι να μάθουν ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτό).

Κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, αξιολογείται και με ένα διαφορετικό ποσοστό βαρύτητας . Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή αξιολόγησης έχει αποφασίσει να «βαθμολογήσει» με διαφορετικό τρόπο (λιγότερο ή περισσότερο γενναιόδωρο) κάποιες από τις πιο πάνω κατηγορίες, γιατί για παράδειγμα θεωρεί ότι το πλούσιο περιεχόμενο (μεγαλύτερο ποσοστό βαρύτητας) είναι πιο σημαντικό από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του blog σου (μικρότερο ποσοστό βαρύτητας).

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ξεμπλόγκαρε»

Ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στις επιμέρους συνιστώσες τους οι οποίες είναι ισοδύναμες:

1. Κάλυψη θεματικών αξόνων

υποχρεωτική κάλυψη, σε επίπεδο περιεχομένου, των 4 βασικών θεματικών αξόνων που ορίζει ο διαγωνισμός
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ,
Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ / ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,
(η μη κάλυψη κάποιου /ων από τους θεματικούς άξονες ισοδυναμεί με αυτόματο αποκλεισμό από τον διαγωνισμό)

2. Περιεχόμενο και γραφή (ποσοστό βαρύτητας 40%)

α) βάθος και ποιότητα των βασικών πληροφοριών / ύλης που παρέχονται
β) σύνολο «υποστηρικτικών / συμπληρωματικών» πληροφοριών / ύλης που πλαισιώνουν τις βασικές
γ) πλήθος και ποικιλία των «πηγών» που χρησιμοποιήθηκαν
δ) ακριβές και αξιόπιστο περιεχόμενο που θα υποστηρίζεται από παραθέματα που το επιβεβαιώνουν (δηλαδή, αποσπάσματα από κείμενα κάποιου συγγραφέα που παρατίθενται αυτούσια μέσα στο περιεχόμενο προκειμένου να διασαφηνιστεί/ εξηγηθεί κάτι, να στηριχθεί μια άποψη)
ε) περιεχόμενο που αναδεικνύει και προάγει με ολοκληρωμένο τρόπο (συνεκτικό και σαφή) τα αντικείμενα των 4 θεματικών αξόνων
στ) ιστολόγιο γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς γραμματικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη
ζ) γραφή συνοπτική και εύκολα κατανοητή

με την επιφύλαξη του όρου του άρθρου 20 ανωτέρω, περιεχόμενο που δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή/και δεν εγείρει αξιώσεις τρίτων (όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συκοφαντικό περιεχόμενο ή/και υβριστικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει το κοινόν περί δημοσίας αιδού αίσθημα κ.α.). Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί, επιφέρει αυτομάτως αποκλεισμό από τον διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού και αν διαπιστωθεί αυτή, οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

3. Δομή, Εμφάνιση και λειτουργία του ιστολογίου (ποσοστό βαρύτητας 30%)

- σχεδίαση και διάταξη του ιστολογίου ώστε να είναι εύκολο στη χρήση καθώς και καλή οπτική οργάνωση του περιεχομένου.
- δημιουργική προσέγγιση χρωμάτων, γραμματοσειρών, συνολικής διάταξης, εύκολη ανάγνωση και πρόσβαση στο περιεχόμενο.
- απουσία τεχνικών προβλημάτων (π.χ. χαλασμένοι σύνδεσμοι ή εικόνες, απουσία αρχείων κλπ.)
- αποτελεσματική οργάνωση περιεχομένου ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να μην δημιουργεί σύγχυση ή παρερμηνείες

4. Πρωτοτυπία (ποσοστό βαρύτητας 20%)

- ιστολόγιο δημιουργικό και πρωτότυπο στην προσπάθεια παρουσίασης των επιμέρους θεματικών αξόνων
- δημιουργία και παρουσίαση νέων πηγών πληροφόρησης όπως συνεντεύξεις, έρευνες, προσωπικές παρατηρήσεις καθώς και αυθεντικά-πρωτότυπα έργα, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις με την χρήση πολυμέσων.
- δημιουργική χρήση των μέσων (π.χ. εικόνες, ήχος, βίντεο, γραφικά, παιχνίδια, διαδραστικά στοιχεία κλπ.) που ενισχύουν την παρουσίαση των πληροφοριών, προσελκύουν χρήστη και διευκρινίζουν-υποστηρίζουν το βασικό περιεχόμενο
- με την επιφύλαξη του άρθρου 20 ανωτέρω, περιεχόμενο ως αποτέλεσμα πρωτότυπης δουλειάς των μαθητών και όχι αντιγραφή άλλων πηγών με οποιονδήποτε τρόπο (η κλοπή πνευματικού έργου κάθε μορφής, εφόσον διαπιστωθεί, ισοδυναμεί με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.)

5. Εκπαιδευτικός Χαρακτήρας (ποσοστό βαρύτητας 10%)

- περιεχόμενο γραμμένο και οργανωμένο έτσι ώστε να απευθύνεται κυρίως σε μαθητικό κοινό και να έχει συνολικά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό προσανατολισμό και χαρακτήρα.

Υπογραμμίζεται ότι κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων από την Επιτροπή, η σχετική βαθμολόγηση κάθε ιστολογίου θα πραγματοποιείται με γνώμονα πάντα τις δυνατότητες των μαθητών ανά διαγωνιστική κατηγορία.

 

casino -  ειδησεις σημερα -  livescore -  livebet -  greece news -  ταβλι -  filippos papakonstantinou