Ξεblogare


Αρχική Διαγωνισμός Έπαθλα Εκδηλώσεις F.A.Q. Όροι Συμμετοχής Επικοινωνία

Αθήνα, 4-2-2008

Ο?ιλία του Υπουργού Οικονο?ίας και Οικονο?ικών, κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, για τις Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Παιδεία, στην κοινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Οικονο?ίας και Οικονο?ικών και Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ?άτων, στον πολυχώρο Booze στην Αθήνα, στις 4.2.2008.

Καλη?έρα σε όλους. Σας καλέσα?ε σή?ερα, ?αζί ?ε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ?άτων κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, προκει?ένου να σας παρουσιάσου?ε τις νέες δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής που απευθύνονται στους νέους και τις νέες της χώρας ?ας.

Θέλω εισαγωγικά να σταθώ στη ση?αντική πρόοδο που έχει γίνει στη χώρα ?ας στον το?έα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτή η πρόοδος αναγνωρίζεται γενικότερα - και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Διεθνείς Οργανισ?ούς - και αποτυπώνεται σε όλα τα στατιστικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής εντάσσεται και η συ?φωνία που υπέγραψε η Κυ?έρνηση ?ε τη Microsoft και η ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της εταιρίας στην Αθήνα, που αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας αυτής. Σημειώνω ότι τα εγκαίνια του Κέντρου αυτού την περασμένη Δευτέρα συνοδεύθηκαν από θετικά δημοσιεύματα σε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την πρόοδο της Ελλάδα στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η ση?ερινή διείσδυση του γρήγορου Internet που αγγίζει το 10% του πληθυσμού, από μόλις 0,1% το 2004 αποτελεί μια απτή απόδειξη της προόδου της Ψηφιακής Ελλάδας. Υπάρχουν όμως και πρόσθετα, ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, από έρευνες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας - οι οποίες θα σας διανεμηθούν -που επιβεβαιώνουν ότι έχουμε προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Από την έρευνα της ΕΣΥΕ για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τα νοικοκυριά, προκύπτει ότι μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2004 και του πρώτου τριμήνου του 2007 οι πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή αυξήθηκαν κατά 53% . Ειδικότερα, από ποσοστό 26,2% του πληθυσμού στις αρχές του 2004, έφθασαν το 40,2% το 2007 . Αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος της Ψηφιακής Ελλάδας. Την ίδια περίοδο, η πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο αυξήθηκε κατά σχεδόν 70% . Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΥΕ, ένας στους τρεις πολίτες (το 33,4%) έχει πλέον πρόσβαση στο Internet , ενώ το 2004 είχαν λιγότεροι από ένας στους πέντε πολίτες (19,7%) .

Και, επειδή σή?ερα θα σας παρουσιάσου?ε ψηφιακές δράσεις για τους νέους και τις νέες, θέλω να τονίσω δύο ακό?η στοιχεία, που δη?ιουργούν αισιοδοξία για το ψηφιακό ?έλλον της Ελλάδας. Με ?άση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 84% των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών είχε πρόσ?αση στο Internet στο πρώτο τρίμηνο του 2007 , ενώ το ποσοστό των παιδιών της ίδιας ηλικίας που χρησιμοποίησε οποτεδήποτε το Internet φτάνει το 88,5%. Στις ίδιες ηλικίες, το ποσοστό των παιδιών που έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή φθάνει το 99,1%.

Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν το δυνα?ισ?ό της χώρας ?ας, που κινείται ?ε ταχείς ρυθ?ούς, προκει?ένου να καλύψει τις καθυστερήσεις του παρελθόντος και να συγκλίνει ψηφιακά ?ε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι εξελίξεις ?άς ικανοποιούν, αλλά δεν ?άς αρκούν. Ξέρου?ε ότι πρέπει και ?πορού?ε να κάνου?ε περισσότερα. Γνωρίζου?ε ότι έχου?ε ακό?η να καλύψου?ε πολύ δρό?ο, γιατί δυστυχώς για πολλά χρόνια ή?ασταν στάσι?οι στο ?ηδέν.

Αναπτύξα?ε ήδη πρωτο?ουλίες στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, που έχουν φέρει θετικά αποτελέσ?ατα. Σας θυ?ίζω ?ερικές από τις δράσεις αυτές:

 • Το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας, ύψους 450 εκατ. ευρώ, ?έσω του οποίου προωθού?ε δυνα?ικά την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη την Ελλάδα
 • Την ανάπτυξη ση?είων δωρεάν ασύρ?ατης πρόσ?ασης σε ανοιχτούς χώρους, όπως στο Σύνταγ?α, στο Θησείο και στην Πλατεία Κοτζιά, που θα τα επεκτείνου?ε σε περισσότερα από 100 ση?εία και ανοικτούς χώρους σε πόλεις της Ελλάδας,
 • Την ψηφιοποίηση δεκάδων ?ουσείων και ιδιωτικών συλλογών, που ανοίγουν πια τις ψηφιακές τους πύλες σε όλο τον κόσ?ο, ?έσω του Internet
 • Την ανάπτυξη δεκάδων ψηφιακών υπηρεσιών στους δή?ους όλης της χώρας ?έσω της δράσης «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», και την κατάρτιση σχεδόν 17.500 δη?άρχων και αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες, εξέλιξη που συ??άλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Για τους ?αθητές και τους φοιτητές, ειδικότερα, σχεδιάσα?ε ?ια νέα γενιά δράσεων που φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγ?α είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που το ανα?αθ?ίσα?ε σε ευρυζωνικό στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής . Σή?ερα, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διασυνδέει το 99% των δη?οτικών, γυ?νασίων και λυκείων της χώρας ?ε το Internet. Το 22% των σχολείων , έχουν ήδη μεταβεί σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και, με βάση το σχεδιασμό, έως τον Ιούνιο του 2008 το 65% των σχολείων θα συνδέονται στο Internet με ευρυζωνικές ταχύτητες . Και, αναλόγως της πορείας υλοποίησης των έργων των μητροπολιτικών δικτύων από τους δήμους, το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει έως και το 93% των σχολείων έως το τέλος του έτους .

¶λλο παράδειγ?α δράσης ?ας στον το?έα της Παιδείας, ήταν η ανα?άθ?ιση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΔΕΤ. Το ΕΔΕΤ δη?ιουργήθηκε για να συνδέει τα ακαδη?αϊκά και ερευνητικά ιδρύ?ατα ?εταξύ τους, αλλά και ?ε αντίστοιχα πανεπιστη?ιακά δίκτυα παγκοσ?ίως. Ωστόσο, όπως λειτουργούσε στο παρελθόν, δεν ήταν ?ιώσι?ο, γιατί ?ασιζόταν σε ένα «ακρι?ό» ?οντέλο λειτουργίας, ?ε πολύ υψηλές ετήσιες ?ισθώσεις. Καταστήσα?ε αυτό το ευρυζωνικό δίκτυο ?ιώσι?ο, ?ε τη ?ακροχρόνια ?ίσθωση οπτικών ινών συνολικού ?ήκους 7.000 χιλιο?έτρων , που θα χρησι?οποιούνται αποκλειστικά από το ΕΔΕΤ, παρέχοντας ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Με τον τρόπο αυτό, συνδυάζου?ε και οικονο?ικότερη λειτουργία αλλά και πολύ ?εγαλύτερες δυνατότητες για τους 500.000 φοιτητές, ερευνητές, και καθηγητές που το χρησι?οποιούν. Αυτές είναι δύο χαρακτηριστικές παρε??άσεις ?ας στον το?έα της Παιδείας. Υπήρξαν και άλλες δράσεις, όπως η χρη?ατοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ?ε ?25 εκατ. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τίτλων για τους ?αθητές κ.λ.π.

Σή?ερα, παρουσιάζου?ε τρεις νέες δράσεις που απευθύνονται στους νέους και τις νέες. Τρεις δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής

 • για την παιδεία,
 • για τους ?αθητές
 • για τους φοιτητές και σπουδαστές.

Η πρώτη δράση αφορά στην υλοποίηση του προγρά??ατος «Δες την Ψηφιακά» , ?ιας πολύ επιτυχη?ένης πρωτο?ουλίας που ?ρήκε ?εγάλη ανταπόκριση στους φοιτητές την προηγού?ενη χρονιά. Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων ?ε τη ?εγαλύτερη ?αθ?ολογία σε κάθε τ?ή?α ή σχολή της Ελλάδας και κάθε δικαιούχος φοιτητής επιχορηγείται ?ε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή που θα αποκτήσει, ?ε ?έγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ . Φέτος, δικαίω?α συ??ετοχής στο πρόγρα??α «Δες την Ψηφιακά», έχουν και σπουδαστές που πάσχουν από σο?αρές ασθένειες, που εισάγονται στην τριτο?άθ?ια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τ?ή?α ή σχολή. Για λόγους ισότι?ης αντι?ετώπισης, αποφασίσα?ε ότι αυτό το δικαίω?α θα το έχουν οι σπουδαστές που πάσχουν από σο?αρές ασθένειες που εισήχθησαν και ?ε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, αλλά και ?ε τις προηγού?ενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 (δηλαδή συνολικά περίπου 5.000 επιπλέον φοιτητές και σπουδαστές, επιπρόσθετα των 14.700 που δικαιούνται επιδότηση ως πρωτεύσαντες το 2007) . Για να καλυφθούν οι αυξη?ένες ανάγκες αυτών των σπουδαστών σε ειδικό εξοπλισ?ό, αποφασίσα?ε η επιχορήγηση να είναι και πάλι το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή, αλλά η ?έγιστη επιδότηση να φθάνει τα 1.000 ευρώ . Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 και λήγει το Σά??ατο 17 Μαΐου 2008.

Όπως και την προηγού?ενη χρονιά, για την πληροφόρηση των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών και των ενδιαφερό?ενων επιχειρήσεων, θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της δράσης ηλεκτρονική σελίδα καθώς και γρα??ή τηλεφωνικής υποστήριξης. Ο προϋπολογισ?ός της δράσης «Δες την Ψηφιακά» ?πορεί να φθάσει τα 12,5 εκατ. ευρώ και χρη?ατοδοτείται ?έσω του Προγρά??ατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η δεύτερη δράση που ανακοινώνου?ε σή?ερα, αφορά στο «?αθητικό υπολογιστή» και στο Σχέδιο για την ενσω?άτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θέλου?ε οι νέες τεχνολογίες να αποτελέσουν αναπόσπαστο ?έρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία ?ε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ?άτων, καταρτίσθηκε Σχέδιο για τη δοκι?αστική ενσω?άτωση του «φορητού ?αθητικού υπολογιστή» στην ελληνική πρωτο?άθ?ια και δευτερο?άθ?ια εκπαίδευση. Το Σχέδιο αυτό ?ρίσκεται από σή?ερα ανηρτη?ένο στην ηλεκτρονική σελίδα της Ειδικής Γρα??ατείας Ψηφιακού Σχεδιασ?ού και τίθεται σε δη?όσια δια?ούλευση για δύο ?ήνες έως και την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008.

Επειδή πρόκειται για ?ια κρίσι?η δράση για την Παιδεία, θέσα?ε κάποιες γενικές προδιαγραφές και καλού?ε όλους τους ενδιαφερό?ενους φορείς - γονείς, δασκάλους και καθηγητές - να συ??άλλουν ?ε προτάσεις. Με ?άση τα αποτελέσ?ατα της δια?ούλευσης, θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των παρα?έτρων της δράσης, ώστε να ξεκινήσει η δοκι?αστική εφαρ?ογή του «φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για κάθε ?αθητή» στις σχολικές τάξεις. Προτείνου?ε, η δράση αυτή, στη δοκι?αστική φάση, να υλοποιηθεί σε έναν περιορισ?ένο αριθ?ό σχολείων και ο ?αθητικός υπολογιστής να απευθυνθεί σε ?αθητές των τάξεων Ε' Δη?οτικού έως και Β' Γυ?νασίου. Οι τάξεις, οι οποίες τελικά θα χρησι?οποιήσουν το φορητό ?αθητικό υπολογιστή, θα οριστικοποιηθούν ?ετά το πέρας της δη?όσιας δια?ούλευσης του Σχεδίου. Πρόκειται να υπάρξει διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα σχολεία, ώστε οι σχολικές ?ονάδες που επιθυ?ούν να συ??ετάσχουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Μετά τη συλλογή και επεξεργασία όλων των αιτήσεων, θα δια?ορφωθεί ο τελικός αριθ?ός των σχολείων, των ?αθητών και των εκπαιδευτικών που θα συ??ετάσχουν στο πρόγρα??α.

Τα ?ασικά χαρακτηριστικά των φορητών ?αθητικών υπολογιστών θα είναι το ?ικρό ?άρος, η ανθεκτική κατασκευή, η δυνατότητα ασύρ?ατης ευρυζωνικής σύνδεσης και η ενσω?άτωση λειτουργικού συστή?ατος και πληκτρολογίου που υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. Το κόστος απόκτησης των υπολογιστών δεν θα ?αρύνει ?αθητές και γονείς. Η επιλογή και η προ?ήθεια των ?αθητικών φορητών υπολογιστών θα γίνει κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισ?ού . Τα γνωστικά αντικεί?ενα που καταρχήν προτείνονται να υποστηριχθούν ?ε εκπαιδευτικό λογισ?ικό στο πλαίσιο της δράσης, είναι τα Μαθη?ατικά, η Γεωγραφία, η Φυσική, η Πληροφορική και η Ιστορία.

Η υλοποίηση της δράσης αφορά σε τάξεις του σχολικού έτους 2008-2009, ενώ στόχος είναι η διανο?ή των ?αθητικών υπολογιστών να ξεκινήσει το 2009, αφού προηγηθούν επι?ορφωτικά σε?ινάρια για τους συ??ετέχοντες εκπαιδευτικούς και εκδηλώσεις ενη?έρωσης των γονέων. Εκτός του ανοικτού διεθνούς διαγωνισ?ού για την προ?ήθεια του ?αθητικού υπολογιστή, θα προκηρυχθούν ξεχωριστοί διαγωνισ?οί για προ?ήθεια του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισ?ού καθώς και για όλα τα υπόλοιπα συ?πληρω?ατικά τ?ή?ατα της δράσης, όπως γραφείο υποστήριξης, επι?ορφωτικά σε?ινάρια και συντήρηση. Ο προϋπολογισ?ός της δράσης θα οριστικοποιηθεί ?ετά τη λήξη της δη?όσιας δια?ούλευσης του Σχεδίου. Αυτή η πολύ ση?αντική δράση θα είναι η πρώτη δράση του νέου Προγρά??ατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η τρίτη δράση που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι ένας μαθητικός διαγωνισμός με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ξε-blog-αρε» που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Ο στόχος μας είναι τριπλός:

 • Πρώτον, να κινητοποιήσου?ε τους ?αθητές κάθε ?αθ?ίδας, ώστε να ?άθουν να αξιοποιούν τα νέα ?έσα (το Web 2.0) και κυρίως να μάθουν να δημιουργούν τα δικά τους ιστολόγια (blogs) με εργαλεία που είναι ελεύθερα διαθέσιμα και δωρεάν,
 • Δεύτερον, να δη?ιουργήσου?ε περισσότερο ελληνικό περιεχό?ενο, που να αφορά στην περιγραφή του σχολείου, της πόλης ή του κάθε χωριού των ?αθητών, του περι?άλλοντος και της τοπικής ιστορίας, αλλά και να ακούσου?ε ιδέες για το πώς ορα?ατίζονται οι ?αθητές την Ψηφιακή Ελλάδα,
 • Τρίτον, να εγκαινιάσου?ε ένα νέο κανάλι επικοινωνίας ?ε τη νέα γενιά.

Ο διαγωνισ?ός αφορά στη δη?ιουργία blogs από μαθητή ή ομάδες μαθητών, με ανάπτυξη τεσσάρων ενοτήτων:

 • Το σχολείο σου
 • Η πόλη σου ή το χωριό σου
 • Tο φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός της περιοχής που ζεις, και
 • Η Ψηφιακή Ελλάδα
Τα 6 καλύτερα blogs (2 από μαθητές Δημοτικού, 2 από Γυμνασίου και 2 από Λυκείου) θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα. Ο διαγωνισμός ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008 και όλες οι πληροφορίες καθώς και οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται ήδη ανηρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού, που θα βρείτε στο υλικό που σας διανεμήθηκε.

Θα ήθελα να τονίσω ?ε αυτή την ευκαιρία, πως έχου?ε ήδη φθάσει στην εποχή που το ?εγαλύτερο ποσοστό του περιεχο?ένου στο Internet δεν δημιουργείται από δημόσιους φορείς ή από εταιρείες, αλλά από τους ίδιους τους χρήστες. Ο διαγωνισμός «ξε-blog-αρε» αποτελεί μια δράση Αριστείας, που επιθυμούμε να αποδείξει στην πράξη ότι οι καλύτεροι παραγωγοί περιεχομένου είναι οι ίδιοι οι έλληνες χρήστες Internet και ειδικά η νέα γενιά με την φαντασία και τη δημιουργικότητά της.

Η Στρατηγική Ψηφιακή που εφαρ?όζου?ε έχει οδηγήσει σε χειροπιαστά αποτελέσ?ατα. Με την ταχεία ενσω?άτωση των νέων τεχνολογιών ενδυνα?ώνου?ε την Παιδεία ?ας. Φέρνου?ε πιο κοντά τους νέους ?ας ?ε τα παγκόσ?ια κέντρα της γνώσης. Στηρίζου?ε αποτελεσ?ατικά τους ?αθητές και τους φοιτητές ?ας στην προσπάθειά τους να προοδεύσουν. Δη?ιουργού?ε νέες προοπτικές για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους νέους. Η Ψηφιακή Στρατηγική που εφαρ?όζου?ε φέρνει την τεχνολογία στο επίκεντρο της ανάπτυξης και αποτελεί ?ια από τις ?ασικές ?εταρρυθ?ίσεις της Κυ?έρνησης για το ?έλλον της Ελλάδας.

 

casino -  ειδησεις σημερα -  livescore -  livebet -  greece news -  ταβλι -  filippos papakonstantinou